Álláshirdetések

2018-07-14 11:49:30

Álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munka végzése tanítói munkakörben a Köznevelési tv, a helyi pedagógiai program és a szervezeti és működési szabályzat irányelveinek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító végzettség - matematika vagy angol műveltségterülettel,

•         Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Nyitottság az innovációra, szociális érzékenység, csapatmunka

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefügő kezeléséhez hozzájárul

•         fényképes szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető nyújt, a 30/268-0986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7011 Alap, Béke utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/91-56/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

•         Elektronikus úton Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető részére a alapiiskola2@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető, Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munka végzése tanítói munkakörben a Köznevelési tv., a helyi pedagógiai program és a szervezeti és működési szabályzat irányelveinek megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító végzettség - bármely műveltségi terület,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Nyitottság az innovációra, szociális érzékenység, csapatmunka.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefügő kezeléséhez hozzájárul

•         fényképes szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető nyújt, a 30/268-0986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7011 Alap, Béke utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/91-72/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

•         Elektronikus úton Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető részére a alapiiskola2@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető, Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája 

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.23. - 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munka végzése tanítói munkakörben a Köznevelési tv., a helyi pedagógiai program és a szervezeti és működési szabályzat irányelveinek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító végzettség - bármely műveltségi terület,

•         Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Nyitottság az innovációra, szociális érzékenység, csapatmunka

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefügő kezeléséhez hozzájárul

•         fényképes szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető nyújt, a 30/268-0986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7011 Alap, Béke utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/91-61/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

•         Elektronikus úton Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető részére a alapiiskola2@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Tiringer Istvánné tagintézmény-vezető, Fejér megye, 7011 Alap, Béke utca 12. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.