Pályázatok

Beszámoló a 2018 tavaszán beadott Hankook Tire Önkéntes Programban nyert támogatásról

A projektben vállaltuk, hogy a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolájában az Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásával tantermeket teszünk esztétikusabbá, otthonosabbá.

A támogatás segítségével két tanterem felújítását tűztük ki célul. A munkálatokat július második hetében kezdtük az önkéntesek segítségével, valamint az iskola karbantartójával. Elsőként az informatika terem padozatának cseréje történt meg, amelyet megelőzött az elavult parketta felszedése. A felszedést követően aljzatkiegyenlítőt használtunk a felületi egyenetlenségek kiküszöbölésére. Ezt követően esztétikus járólap burkolatot kapott a terem, majd a falak glettelését, javítását követően megtörtént a fal festése is. Ezt követte az alsó szinten található tanterem, amely szintén járólapot burkolatot kapott az elavult PVC burkolat eltávolítása után. Mindkét teremben lefestésre kerültek a radiátorok, valamint mindkét helyre egy-egy új szekrény is vásároltunk, amelyek még otthonosabbá tették a termeket.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Hankook Tire Magyarország Kft. Értékteremtő Önkéntes Programjának, hogy hozzájárult iskolánk két tantermének a felújításához, hogy ezáltal is otthonosabb, esztétikusabb termekben tölthessék el diákjaink mindennapjaikat.

Alap, 2019. január 3.

          

Utoljára módosítva: 2019-03-06 15:12:18