Közzétételi lista

 

Különös közzétételi lista

 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.

A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

http://www.alapiiskola.hu/cikk/a-tanarok

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Halasi Lajosné                    iskolatitkár       Gimnázium érettségi+pénzügyi, számviteli ügyintéző

Supliczné Toldi Kitti            takarítónő        érettségi

Varjas István                      karbantartó      szakmunkásképző

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben:

 

                                      2012.              2013.              2014.              2015.        2016.

Matematika

6. osztáy                       1510               1310               1500               1450         1372

8. osztály                      1552               1559               1477               1444         1526 

 

Szövegértés                 

6. osztály                     1595               1584                1548              1493          1486

8. osztály                     1516               1579                1547              1415          1430

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Távozó tanulók száma

Távozás oka

Évet ismétlők száma

2012/2013

6 Költözés: 6 fő 1
2013/2014 3 Iskolaváltás: 3fő 1
2014/2015 3 Költözés: 3 fő 0
2015/2016 6

Iskolaváltás: 6fő

0
2016/2017 6 Iskolaváltás: 6 fő 4

 

      

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók (feldolgozás alatt)

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége:

Az alábbi délutáni foglalkozások kerülnek megszervezésre:

​Délutáni sport foglalkozások:

​Egyéb foglalkozások:

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél. A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

7.1. Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

A házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít

Témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)

7.2. Az iskolai beszámoltatások formája:

7.3. Az írásbeli beszámoltatások rendje:

 

8. Iskolai tanév helyi rendje

8.1 Szorgalmi idő:

2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). Tanítási napok száma: 180 nap

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.

8.2 Szünetek:

Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).

8.3 Mérések:

Országos kompetencia mérés:2018. május 23.

Országos nyelvi mérés: 2018. május 16.

DIFER mérés: 2017. december 2-ig

Fizikai állapotmérés időpontja 5-8. évfolyamokon 2018. január 8. és 2015. május 18. között kell lebonyolítani.

 

8.4. Tanítás nélküli munkanapok:

1. nap: 2017. november 6. - Szakmai nap

2. nap: 2017. december 01. - Kézműves nap az Advent jegyében

3. nap: 2017 októbere - Pályaorientációs nap

4. nap: 2018 márciusa - Szakmai nap

5. nap: 2018. május-június - Osztálykirándulások

6. nap: 2018 júniusa - Diákönkormányzat Gyermeknapi programja

 

8.5. Munkanap áthelyezés

2018. március 10. (szombat) - március 16. helyett

2018. április 21. (szombat) - május 2. helyett

8.6. Hosszú hétvégék 

2017. október 21-23. (Sz,V,H)

2017. december 23-26. (Sz, V, H, K)

2017. december 30.-2018. január 1. (Sz, V, H)

2018. március 15-18. (Cs, P, Sz, V)

2018. március 30.-április 2. (P, Sz, V, H)

2018. április 28. - május 1. (Sz, V, H, K)

2018. május 19-21. (Sz, V, H)

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

1. osztály                     17 fő

2. osztály                     18 fő

3. osztály                     15 fő

4. osztály                     12 fő

5. osztály                      8 fő

6. osztály                     10 fő

7. osztály                      8 fő

8. osztály                     11 fő 

 

10. Továbbtanulási adatok:

 

2012/2013.

tanév

2013/2014.

tanév

2014/2015.

tanév

2015/2016.

tanév

2016/2017.

tanév

8. osztályosok száma:

12

19 9 9 17

Tovább tanulók száma: ebből

12

19 9 9 17

- gimnáziumban

1

9 1 6 4

- szakközépisk.ban

4

7 4 2 11

- szakiskolában

7 3 4 1 2

 

Utoljára módosítva: 2017-09-12 11:46:54