Köszöntő

 

 

           „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk.

Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás,

melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

(Eötvös József)

 

Iskolai honlapunkon igyekszünk folyamatosan frissíteni iskolánkkal kapcsolatos információkat. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokról, aktuális eseményekről tájékoztatjuk a honlap látogatóit.

Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és a mi feladatunk ezt a valamit megkeresni. Ebben segít pedagógusaink felkészültsége, tapasztalata, a nyugodt, családias légkör megteremtése.

Olyan gyermekközpontú intézmény megteremtésére törekszünk, ahol gyermek, szülő és pedagógus egyaránt jól érzi magát. Pedagógiai tevékenységünket a gyermekközpontú nevelés szolgálatába állítjuk. Célunk diákjaink magas szintű képzése, a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános emberi és európai értékek, erkölcsi normák továbbadása, amelyek által tanulóink képesek megfelelni a kor kihívásainak, hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek a változásokhoz alkalmazkodni, nyitottak az új dolgok befogadására, képesek saját maguk fejlesztésére, önművelésre. Világossá akarjuk tenni tanítványaink számára az élethosszig tartó tanulás fontosságát, mert azt valljuk, hogy csak a sokoldalú, kreatív emberek állják meg a helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet később építkezni. Kiemelten kezeljük a kulcskompetenciák fejlesztését. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását minden tanuló számára – különös gondot fordítva a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekre-, ebben különös segítséget nyújt a kompetenciaalapú oktatás és az integrált nevelési program teljes módszertana, egész szemlélete, tevékenységközpontúsága.                                                                            

Tisztelettel:  Tiringer Istvánné

tagintézmény-vezető

Utoljára módosítva: 2019-03-28 13:27:17