IPR

 

IPR

Integrációs Pedagógiai rendszerről

 

Az Oktatási Minisztérium a HHH (halmozottan hátrányos helyzetű) gyerekeket elkülönítetten nevelő iskolai formák lebontására kiegészítő állami normatívára épülő ösztönző rendszert alakított ki. A 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 39/E paragrafusa vezeti be az ún. integrációs felkészítés fogalmát.
Ez olyan oktatásszervezési formát jelent, amelyben a HHH tanulók egy osztályban, csoportban tanulnak a többi tanulóval.

A HHH tanuló:

Intézményünk 2009 tavaszán nyújtott be először pályázatot, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésére. A 2009-2010-es tanévre meg is kaptuk ezt a lehetőséget.

A projekt általános célja

Integrációs programunk célja, az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű, és fejlettségű gyermekek, tanulók együttfejlesztése, együttnevelése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, befogadó környezet kialakítása, szegregáció csökkentése, a hatékony együttnevelés elterjesztése, mind az óvodában, mind az iskolában.

A projekt közvetlen célja

      Az IPR hatásaként intézményfejlesztés, módszertani és szemléletbeli változás kezdődött el. Az IPR hozadéka, hogy nem csupán a HHH-tanulók iskolai sikerességét növeli nagymértékben, hanem az egész iskola szervezeti és pedagógiai kultúrájának átalakulása révén az iskola valamennyi tanulójára kiterjed.

 

Az intézményi IPR szervezeti felépítése, a mikrocsoportok feladatai

IPR menedzsment

 Óvoda-iskola átmenet csoport

 Továbbtanulást segítő csoport

 Módszertani adaptációt segítő csoport

 Környezeti csoport

 Honlapfejlesztő csoport

 

2012. május IPR támogatás keretén belül Ópusztaszer.

 

Utoljára módosítva: 2016-11-05 14:28:49